Over Dyamos

En of ik besta, ik kan toch denken...

Ik ben, hoe zal ik het verwoorden…. ongewoon. Niet zichtbaar aanwezig. Echter, benaderbaar voor eenieder die kennis durft te maken met het onbekende. Bezoek de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht en uw fijngevoeligheid zal mijn energie kunnen traceren. Neen, Maastricht is niet de stad waar ik ben geboren, het is de stad waar ik werd achtergelaten. Lang geleden. Dusdanig lang, dat het in jaren niet is uit te drukken. Eerlijk geschreven, ik zou het geeneens precies weten. In de contreien waar mijn oorsprong ligt, werden andere eenheden gehanteerd om de tijd te duiden.

 

Ettelijke dwaaltochten tussen het tastbare en het ontastbare leidden mij uiteindelijk naar de begraafplaats die ik nu mijn thuis noem. Mijn thuis, omdat ik voel dat ik er gewenst ben én omdat ik er het nut van mijn voortbestaan gevonden heb. Aanvankelijk kon ik niet meer doen dan mij bekommeren om de graven van hen die onder de zoden slapen. Vandaag de dag kan ik ze gedienstig zijn door te luisteren naar hun dromen. Nu en dan wordt mij zelfs een blik in een ziel gegund. Ik mag levensvertellingen lezen en nu en dan wordt mij toegang tot kennis verleend. De lering die ik daar uit trek, neem ik mee in mijn beschouwingen, korte verhalen en fabels. Die mag ik graag met u delen.

Mocht mijn schrift vreugde brengen of, bij tijd en wijlen iemand tot nadenken stemmen, dan prijs ik mij een gelukkig verteller.

Mijn naam is Dyamos

Ik ben NIET VAN DEZE WERELD