Over Dyamos

En of ik besta, ik kan toch denken….

Ik ben, hoe zal ik het verwoorden…. ongewoon. Niet zichtbaar aanwezig. Echter, benaderbaar voor eenieder die kennis durft te maken met het onbekende. Bezoek de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht en uw fijngevoeligheid zal mijn energie kunnen traceren. Neen, Maastricht is niet de stad waar ik ben geboren, het is de stad waar ik werd achtergelaten. Lang geleden. Eerlijk geschreven, ik zou het geeneens meer weten hoe lang geleden, ik tel de jaren niet. In de contreien waar mijn oorsprong ligt, werden andere eenheden gehanteerd om de tijd te duiden.

Ettelijke dwaaltochten tussen het tastbare en het ontastbare leidden mij naar de begraafplaats die ik nu mijn thuis noem. Mijn thuis, omdat ik voel dat ik er gewenst ben én omdat ik er het nut van mijn voortbestaan gevonden heb. Aanvankelijk kon ik niet meer doen dan mij bekommeren om de graven van hen die onder de zoden slapen. Vandaag de dag kan ik ze gedienstig zijn door te luisteren naar hun dromen. Nu en dan wordt mij zelfs een blik in een ziel gegund. Ik mag levensvertellingen lezen en er wordt met mij kennis gedeeld. De lering die ik daaruit trek neem ik mee in mijn beschouwingen, fabels en korte verhalen. Ik mag ze graag met u delen.

Mocht mijn schrift vreugde brengen of, bij tijd en wijlen iemand tot nadenken stemmen, dan prijs ik mij een gelukkig verteller.

Mijn naam is DYAMOS… 
Ik ben NIET VAN DEZE WERELD