Privacy

PRIVACYVERKLARING NIET VAN DEZE WERELD

NietvandezeWereld, een verhalensite beheerd door Anita Mulleneers, respecteert de privacy van bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS:

Anita Mulleneers is de functionaris gegevensverwerking van nietvandezewereld.nl. Contact e-mailadres is: dyamos@nietvandezewereld.nl. .

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

NietvandezeWereld verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt door middel van aanmelden voor de nieuwsbrief. Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op de contactpagina, waarbij u gevraagd wordt uw gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. Ook kunt u reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het abonneren op de verhalen-updates of het gebruik van het contactformulier):

* uw voornaam of gebruikersnaam

* uw – e-mailadres;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* Het afsluiten van abonnementen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

* het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via het contactformulier;

* het opslaan en publiceren van reviews;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

NietvandezeWereld heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, derhalve wordt ouders aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u ervan overtuigd bent dat NietvandezeWereld zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan a.u.b. contact op via het emailadres dyamos@nietvandezewereld.nl, dan wordt de informatie verwijderd.

NietvandezeWereld verwerkt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te stellen van updates of activiteiten d.m.v. het sturen van een nieuwsbrief.

Nietvandezewereld maakt gebruik van deelknoppen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook of Instagram hoeft in te loggen wanneer hij of zij is ingelogd. Om te zien wat er met persoonsgegevens wordt gedaan op social media die via deze code wordt doorgegeven, kunt u de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website: Facebook: https://facebook.com/policies/cookies; Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370. Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content: Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies.

HOE LANG PERSOONSGEGEVENS BEWAARD WORDEN

NietvandezeWereld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NietvandezeWereld verstrekt géén informatie aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nietvandezewereld.nl. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

HOE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD WORDEN

NietvandezeWereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via dyamos@nietvandezewereld.nl

NietvandezeWereld verkoopt uw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE GEBRUIKT WORDEN

NietvandezeWereld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NietvandezeWereld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. NietvandezeWereld heeft de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen deze geplaatst worden zonder toestemming.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Toegang van de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de informatie die daarop verstrekt zal worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen.

DE CONTENT VAN DE WEBSITE

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, geluiden, beelden alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website beter te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn bij wet beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien beheerder niet meteen actie onderneemt tegen eigen inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op via bovengenoemd e-mailadres.