Weleer, Heden en Verschiet kibbelen om het belang van gisteren, van vandaag en om dat van morgen. Wanneer speelt het leven eigenlijk? En weet hij of zij die leeft in het verschiet of dat leven wel toekomst heeft?

Telt gisteren, vandaag of morgen?

Niet van deze wereld | verhalenblog | Dyamos
Categorie:

Beschouwingen

Datum:

27 januari 2020

Telt gisteren, vandaag of morgen?

Niet van deze wereld | verhalenblog | Dyamos
Categorie:

Beschouwingen

Datum:

27 januari 2020

Telt gisteren, vandaag of morgen?

Niet van deze wereld | verhalenblog | Dyamos
Categorie:

Beschouwingen

Datum:

27 januari 2020

Weleer, Verschiet vandaag in discussie over het heden

Als de dag van gisteren herinnert Weleer zich de kommer en kwel uit zijn verleden. Een verleden waar teleurstelling en tegenslag de boventoon voerden, van gelukkige tijden weet hij niet meer. Ach, was hij in het dagelijkse leven niet voortdurend door derden gedwarsboomd, dan had hij gewis andere paden belopen. Dan waren mislukkingen hem bespaard gebleven en kon hij nu met vreugde terugzien op voorbije tijden.
Daarom heeft Weleer zich voorgenomen aan eenieder die het al dan niet wil horen zijn verhaal te vertellen. Tot in den treuren toe zal hij zijn ongeluk herkauwen en uitspugen. Opdat niemand ooit zal vergeten wat hij dagelijks moet herbeleven.

Verschiet schuift Weleers kommer en kwel terzijde. Wenen om een betreurenswaardig verleden, leidt de aandacht af van een toekomst zonder zorgen. Daartoe heeft hij zichzelf aangeleerd om het verleden te negeren; om achteloos over zijn leed heen te stappen en er niet meer naar om te zien. Want wat geweest is, is geweest. Voor hem geldt alle dagen dat de dag van morgen beter moet zijn dan de dag van gisteren. Verschiet richt zijn peilen steevast op de toekomst.

Thans voelt zich als verkere zij tussen twee vuren, zowel Verschiet als Weleer verwachten dat ze een zijde kiest. Maar Thans hecht niet aan onechte tijden, ze leeft vandaag en is van mening dat zowel Weleer als Verschiet hun leven voorbij leven. De een tobt om wat niet was maar wat had moeten zijn en de ander om wat niet is maar nog moet komen. Maar wat gisteren is geschied kan niet veranderd en wat nog moet gebeuren is niet aan de orde.

Hierop gaat Weleer in verweer. Hij heeft toch zeker voor zijn verleden niet gekozen? Het leed is hem overkomen. En om zijn ballast nog meer gewicht te geven, spuit hij andermaal zijn kommerverhaal. Opdat Thans en Verschiet doordrongen raken van het feit dat een toekomst die geurt naar rozen voor hem nooit een optie is geweest.
Verschiet maant Weleer tot zwijgen. Stilstaan bij het verleden brengt oud zeer naar boven en vergeten emoties tot leven. Weleer moet goed beseffen, had hij meer verantwoordelijkheid genomen voor zichzelf, dan had hij net zoals Verschiet uitzicht op een paradijslijk ooit gehad.

Terwijl Weleer en Verschiet strijden om de invulling van vandaag voelt Thans zich gepasseerd. Een onbehaaglijke gewaarwording, daarom kiest ze voor een moment van stilte.

Onderwijl discussiëren Weleer en Verschiet driftig verder over vervlogen en aankomende tijden. Weleer wil weten waarom Verschiet zijn verdriet zo diep heeft begraven, vreest hij soms om hartzeer te voelen?
Verschiet slaat de uitnodiging om zijn verleden onder ogen te zien af. Hij begrijpt de zin van voelen niet, waarom herbeleven wat al beleefd is? Hij waarschuwt Weleer. Zolang hij zijn verleden blijft herkauwen, omdat zijn hang naar lijden groter is dan zijn hang naar geluk, zal hij nimmer een stap voorwaarts kunnen zetten.

Weleer is verbolgen over deze conclusie. Hij voelt zich miskend en mekkert over verwachtingen waaraan niet is voldaan. Om zijn gelijk te halen, hengelt hij in sloten naar oude koeien.
Daarop verschiet Verschiet van kleur. Heeft Verweer dan helemaal niets ondernomen om zijn leven vreugde in te blazen?

Thans is meteen bij de les en stapt in het huidige moment. Interessant punt meent ze, wat heeft Weleer zelf gedaan om gelukkig te worden? Het antwoord wordt niet gegeven, want precies die vraag ontglipt aan Weleers belangstelling.
Dat gekibbel van Weleer en Verschiet, Thans moet erom gniffelen, ze kijven over wat niet is. Bovendien, alsof de een zonder de ander af kan. Lering trekken uit het verleden maakt mogelijk dat men het heden positief kan beïnvloeden. Nieuw leed zal zich ongetwijfeld aandienen, maar door bewust anders om te gaan met een situatie die voorligt, neemt men regie over eigen leven. Al kan men met verworven kennis de toekomst niet overzien, men kan deze wel vol vertrouwen tegemoet treden.

Of Weleer en Verschiet ooit tot dit inzicht komen? Of de tijd hen op zekere dag zal leren? De toekomst zal het uitwijzen.

Met genoegen,

Dyamos…✍🏼

Niet van deze Wereld | Quote

Categorieën

Niet van deze Wereld | verhalenblog | Dyamos

Archieven

Verhalenblog | Dyamos | Niet van deze Wereld

menu